จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
ฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 หายขณะ ปณ.นำส่ง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา (20/06/2014)
อ่าน 162 ครั้ง
ฝ่ายปกครอง และตำรวจร้องกวาง จับกุมผู้เสพยาในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม (20/06/2014)
อ่าน 203 ครั้ง
จังหวัดแพร่คืนความสุขสู่ประชาชนออกให้บริการประชาชนในเชิงรุก ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (19/06/2014)
อ่าน 158 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย (19/06/2014)
อ่าน 168 ครั้ง
กลุ่มชาวไร่และผู้บ่มใบยาสูบในจังหวัดแพร่พบผู้ว่าฯขอความช่วยเหลือรับซื้อใบยาสูบที่เกินโควตาของโรงงานยาสูบแพร่ (18/06/2014)
อ่าน 212 ครั้ง
อุตุนิยมวิทยาแจ้งระยะนี้มีฝนลดลง แต่จะกลับมามากขึ้นหลังวันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป (18/06/2014)
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (18/06/2014)
อ่าน 146 ครั้ง
จังหวัดแพร่ จัดงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2557 (18/06/2014)
อ่าน 170 ครั้ง
จังหวัดแพร่ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์ (18/06/2014)
อ่าน 292 ครั้ง
จังหวัดแพร่ได้แม่ดีเด่นประจำปีเสนอสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (17/06/2014)
อ่าน 194 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์มุ่งหน้าสู่ความปรองดองสมานฉันท์ (17/06/2014)
อ่าน 147 ครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอที่จังหวัดแพร่ (16/06/2014)
อ่าน 159 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ อสม. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (16/06/2014)
อ่าน 178 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (13/06/2014)
อ่าน 172 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ออกมาแนะนำ บุคคลใน 6 กลุ่มเสี่ยง ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (12/06/2014)
อ่าน 177 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดแพร่จัดนัดพบแรงงานและฝึกอาชีพสร้างความเชื่อมั่นนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ (12/06/2014)
อ่าน 164 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดแพร่ (12/06/2014)
อ่าน 170 ครั้ง
จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ (11/06/2014)
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่จัดสัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมืออาชีพ (11/06/2014)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตแพร่ พร้อมแล้วกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 43 (11/06/2014)
อ่าน 238 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ถัดไป>>