จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
“ครูป่าไม้ หัวใจสีเขียว” (26/09/2014)
อ่าน 206 ครั้ง
จังหวัดแพร่ มอบรางวัลการประกวดชุมชนปลอดขยะแก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ (25/09/2014)
อ่าน 516 ครั้ง
จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มอบโล่และเงินรางวัลตามโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (25/09/2014)
อ่าน 201 ครั้ง
ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากงจังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมกินเจฟรี กับเทศกาลกินเจจังหวัดแพร่ (24/09/2014)
อ่าน 201 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (23/09/2014)
อ่าน 215 ครั้ง
จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (23/09/2014)
อ่าน 175 ครั้ง
สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดแพร่ จัดการประชุมระดับจังหวัด (22/09/2014)
อ่าน 273 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (20/09/2014)
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ปีนี้เน้นรักษาศีลห้าปลอดแอลกอฮอล์ (19/09/2014)
อ่าน 279 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เร่งผลิตแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน (19/09/2014)
อ่าน 167 ครั้ง
จังหวัดแพร่ถือเอาวันที่ 19 เดือน 9 ร่วมใจปลูกต้นพะยูง ตามโครงการ ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง (19/09/2014)
อ่าน 217 ครั้ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบมุมหนังสือ อุปกรณ์กีฬา และเครื่องเล่นแก่โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (18/09/2014)
อ่าน 221 ครั้ง
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน "พายุ คัลแมกี" ฉบับที่ 9 (17/09/2014)
อ่าน 184 ครั้ง
ชาวแพร่แห่ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมด้วยทางจดหมายและด้วยตนเองอยู่ในอันดับต้น (17/09/2014)
อ่าน 170 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ประชุมเชิงปฏิบัติการระเบียบการบริหารซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (17/09/2014)
อ่าน 189 ครั้ง
จังหวัดแพร่รวมผู้นำเกษตรกร ปรองดองสมานฉันท์ (16/09/2014)
อ่าน 248 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียน (16/09/2014)
อ่าน 195 ครั้ง
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน "พายุ คัลแมกี" (15/09/2014)
อ่าน 196 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ประจำปี 2557 (15/09/2014)
อ่าน 278 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รับมอบห้องสมุดและทุนการศึกษา จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (15/09/2014)
อ่าน 178 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ถัดไป>>