ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่.......กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดโครงการ 9101 สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้อย่างยั่งยืน (03/09/2018)
อ่าน 210 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เตือนภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และเครือข่าย (03/09/2018)
อ่าน 109 ครั้ง
จังหวัดแพร่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ (03/09/2018)
อ่าน 187 ครั้ง
รู้ไหมว่า......บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นสามารถเบิกเป็นเงินสดได้ (03/09/2018)
อ่าน 279 ครั้ง
รู้จักกับ.....กองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการสังคมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (03/09/2018)
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (30/08/2018)
อ่าน 179 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุ่ม จัดระเบียบสังคมป้องกันยาเสพติด (30/08/2018)
อ่าน 145 ครั้ง
จังหวัดแพร่เตือนเฝ้าระวังอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม (29/08/2018)
อ่าน 400 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่นำ อปมช. จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ (29/08/2018)
อ่าน 47 ครั้ง
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี พระธาตุห้วยอ้อ พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้า (28/08/2018)
จังหวัดแพร่.......กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค (28/08/2018)
อ่าน 180 ครั้ง
จังหวัดแพร่......กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมความคิดเห็นในการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม (28/08/2018)
อ่าน 143 ครั้ง
ไหว้พระธาตุ 1000 ปี พระธาตุหัวข่วง พระธาตุเจดีย์ใหญ่ กลางใจเมือง (26/08/2018)
จังหวัดแพร่จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ บนวิถีแห่งความพอเพียง (26/08/2018)
อ่าน 198 ครั้ง
เกษตรจังหวัดแพร่ จัดตลาดนัดเกษตรกร แสดงผลงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (23/08/2018)
อ่าน 151 ครั้ง
กองทัพภาคที่ 3 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดแพร่ (21/08/2018)
อ่าน 213 ครั้ง
กงสุลใหญ่ แห่งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (21/08/2018)
อ่าน 146 ครั้ง
จังหวัดแพร่..........ประชาชนริมตลิ่งแม่น้ำยมโล่งใจ หลังปริมาณน้ำไม่สูงอย่างที่คาดการ (20/08/2018)
อ่าน 53 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ (20/08/2018)
อ่าน 130 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน กิจกรรมชาวแพร่รวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง (20/08/2018)
อ่าน 127 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>