จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าตามนโยบายของ คสช. (21/06/2014)
อ่าน 287 ครั้ง
ฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 หายขณะ ปณ.นำส่ง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา (20/06/2014)
อ่าน 172 ครั้ง
ฝ่ายปกครอง และตำรวจร้องกวาง จับกุมผู้เสพยาในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม (20/06/2014)
อ่าน 235 ครั้ง
จังหวัดแพร่คืนความสุขสู่ประชาชนออกให้บริการประชาชนในเชิงรุก ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (19/06/2014)
อ่าน 166 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย (19/06/2014)
อ่าน 180 ครั้ง
กลุ่มชาวไร่และผู้บ่มใบยาสูบในจังหวัดแพร่พบผู้ว่าฯขอความช่วยเหลือรับซื้อใบยาสูบที่เกินโควตาของโรงงานยาสูบแพร่ (18/06/2014)
อ่าน 250 ครั้ง
อุตุนิยมวิทยาแจ้งระยะนี้มีฝนลดลง แต่จะกลับมามากขึ้นหลังวันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป (18/06/2014)
อ่าน 168 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (18/06/2014)
อ่าน 157 ครั้ง
จังหวัดแพร่ จัดงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2557 (18/06/2014)
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดแพร่ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์ (18/06/2014)
อ่าน 344 ครั้ง
จังหวัดแพร่ได้แม่ดีเด่นประจำปีเสนอสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (17/06/2014)
อ่าน 225 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์มุ่งหน้าสู่ความปรองดองสมานฉันท์ (17/06/2014)
อ่าน 153 ครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอที่จังหวัดแพร่ (16/06/2014)
อ่าน 171 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ อสม. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (16/06/2014)
อ่าน 188 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (13/06/2014)
อ่าน 178 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ออกมาแนะนำ บุคคลใน 6 กลุ่มเสี่ยง ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (12/06/2014)
อ่าน 187 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดแพร่จัดนัดพบแรงงานและฝึกอาชีพสร้างความเชื่อมั่นนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ (12/06/2014)
อ่าน 173 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดแพร่ (12/06/2014)
อ่าน 184 ครั้ง
จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ (11/06/2014)
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่จัดสัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมืออาชีพ (11/06/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ถัดไป>>