ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์ (18/06/2014)
อ่าน 362 ครั้ง
จังหวัดแพร่ได้แม่ดีเด่นประจำปีเสนอสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (17/06/2014)
อ่าน 234 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์มุ่งหน้าสู่ความปรองดองสมานฉันท์ (17/06/2014)
อ่าน 154 ครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอที่จังหวัดแพร่ (16/06/2014)
อ่าน 171 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ อสม. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (16/06/2014)
อ่าน 192 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (13/06/2014)
อ่าน 182 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ออกมาแนะนำ บุคคลใน 6 กลุ่มเสี่ยง ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (12/06/2014)
อ่าน 191 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดแพร่จัดนัดพบแรงงานและฝึกอาชีพสร้างความเชื่อมั่นนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ (12/06/2014)
อ่าน 175 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดแพร่ (12/06/2014)
อ่าน 191 ครั้ง
จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ (11/06/2014)
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่จัดสัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมืออาชีพ (11/06/2014)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตแพร่ พร้อมแล้วกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 43 (11/06/2014)
อ่าน 294 ครั้ง
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจัดทำโครงการสอนว่ายน้ำ เพื่อเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2557 (11/06/2014)
อ่าน 163 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่จัดกิจกรรม “กาดปรองดอง” สร้างความสมานฉันท์ (11/06/2014)
อ่าน 175 ครั้ง
ตำรวจภูธรวังหงส์ ร่วมกับชาวตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ปลูกหญ้าแฝก สร้างความปรองดองสนองพระราชดำริ (11/06/2014)
อ่าน 213 ครั้ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานอีก 20 จังหวัด (11/06/2014)
อ่าน 164 ครั้ง
จังหวัดแพร่ตั้งกิจกรรมเสริมความเชื่อมั่นสร้างความผาสุกให้คนปรองดองสมานฉันท์ (10/06/2014)
อ่าน 250 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดสัมมนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์มีแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าร่วม (10/06/2014)
อ่าน 193 ครั้ง
เจ้าบ้านที่ดี ข้อได้เปรียบของเมืองท่องเที่ยว (10/06/2014)
อ่าน 592 ครั้ง
อำเภอเมืองแพร่จัดงาน ชม ชิม ช้อป OTOP ของดี 4 ภาค เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (10/06/2014)
อ่าน 184 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>