ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการจัดทำเว็บไซต์ "ร่วมด้วย ช่วยใต้" (28/10/2013)
อ่าน 175 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม (27/10/2013)
อ่าน 288 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ (26/10/2013)
อ่าน 185 ครั้ง
ประกาศสำนักพระราชวัง ให้ไว้ทุกข์ ในพระราชสำนักเป็น 30 วัน (25/10/2013)
อ่าน 247 ครั้ง
จังหวัดแพร่เดินหน้าขับเคลื่อนก่อตั้งมหาวิทยาลัย (25/10/2013)
อ่าน 177 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2556 (25/10/2013)
อ่าน 208 ครั้ง
จังหวัดแพร่ระดมสมองจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2557 (24/10/2013)
อ่าน 174 ครั้ง
จังหวัดแพร่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (22/10/2013)
อ่าน 193 ครั้ง
ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และดูแลป่าชุมชน (22/10/2013)
อ่าน 368 ครั้ง
กลุ่มชาวบ้านชุมนุมขอความช่วยเหลือจากจังหวัดแพร่กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำน่าน จับกุม (18/10/2013)
อ่าน 199 ครั้ง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกาตรมอบนโยบายข้าราชการในสังกัดที่จังหวัดแพร่ (18/10/2013)
อ่าน 180 ครั้ง
รัฐบาลจีนลงนามเซ็นสัญญาซื้อข้าวจากประเทศไทยปีละ 1 ล้านตัน และยางพาราปีละ 2 แสนตัน (18/10/2013)
อ่าน 169 ครั้ง
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมการจัดทำประชาคมโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ (17/10/2013)
อ่าน 230 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดเวทีสมัชชาประชาธิปไตยชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการภาคสังคม (16/10/2013)
อ่าน 186 ครั้ง
หนอนไม้ไผ่ หรือรถด่วน สร้างรายได้แก่ประชาชนเป็นอย่างดีในระยะนี้ (16/10/2013)
อ่าน 710 ครั้ง
จังหวัดแพร่เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556-57 (10/10/2013)
อ่าน 797 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ (10/10/2013)
อ่าน 186 ครั้ง
แขวงการทางแพร่รับลูกต่อจากจังหวัดในการขุดบอนต้นไม้บริเวณทางหลวงหมายเลข 1023 (09/10/2013)
อ่าน 298 ครั้ง
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (09/10/2013)
อ่าน 179 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่สรุปผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงปีงบประมาณ 2556 (08/10/2013)
อ่าน 232 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 ถัดไป>>