จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เชิญชวนประกวด คลิปวีดีโอ “เล่าเรื่องเมืองแพร่” (10/08/2018)
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดแพร่เชิญชวนประกวดภาพถ่าย เล่าเรื่องเมืองแพร่ (10/08/2018)
อ่าน 119 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ (10/08/2018)
อ่าน 59 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (09/08/2018)
อ่าน 56 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับพื้นที่ (09/08/2018)
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกาย “ผ้าซิ่นแพร่ ไม่สิ้นแพร่ ผ้าพื้นบ้านสู่สากล” (09/08/2018)
อ่าน 85 ครั้ง
เทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดแพร่ (09/08/2018)
อ่าน 84 ครั้ง
จังหวัดแพร่สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ เข้ายึดคืนผืนป่า 10 ไร่เศษ (08/08/2018)
อ่าน 152 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยังยืน (08/08/2018)
อ่าน 71 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (08/08/2018)
อ่าน 85 ครั้ง
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดแพร่ (08/08/2018)
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (08/08/2018)
อ่าน 129 ครั้ง
จังหวัดแพร่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม (08/08/2018)
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดแพร่แจ้งหลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา” (07/08/2018)
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดแพร่.....จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (07/08/2018)
อ่าน 198 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบบ้านตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส (07/08/2018)
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดแพร่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (06/08/2018)
อ่าน 101 ครั้ง
จังหวัดแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด (06/08/2018)
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดแพร่ดันบ้านถิ่นใน อำเภอเมืองแพร่และบ้านดอนทราย อำเภอลองเขาประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (03/08/2018)
อ่าน 371 ครั้ง
จังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (03/08/2018)
อ่าน 150 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>