ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ (11/05/2018)
อ่าน 193 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่เปิดรับคำขอจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (11/05/2018)
อ่าน 67 ครั้ง
จังหวัดแพร่เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ณ โรงพยาบาลแพร่ (11/05/2018)
อ่าน 59 ครั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่สำรองเงินกว่า 35 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียน (11/05/2018)
อ่าน 55 ครั้ง
ตรวจสารเสพติดและค้ามนุษย์ ในโรงงาน เขตอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (10/05/2018)
อ่าน 71 ครั้ง
ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ (10/05/2018)
อ่าน 252 ครั้ง
ผู้ว่าฯ แพร่ ติวเข้ม ข้าราชการเขียนแผน ปั้นแพร่ ให้“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (10/05/2018)
อ่าน 610 ครั้ง
วัดพระบาทมิ่งเมือง จัดงานไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่ (10/05/2018)
ปชส.แพร่ รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (10/05/2018)
ภาครัฐจับมือเอกชน พัฒนาจังหวัดแพร่ (10/05/2018)
อ่าน 465 ครั้ง
พัฒนาชุมชนแพร่ เผยข้อมูล จปฐ. (10/05/2018)
อ่าน 165 ครั้ง
จังหวัดแพร่มอบเกียรติบัตรให้กับตำบลที่ที่ไม่เกิด Hotspot ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2561 (09/05/2018)
อ่าน 153 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน และจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ (08/05/2018)
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัย มหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2561 (08/05/2018)
อ่าน 147 ครั้ง
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 พบปะประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (07/05/2018)
อ่าน 181 ครั้ง
ครม.เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (04/05/2018)
อ่าน 226 ครั้ง
บทความ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ........... (04/05/2018)
อ่าน 104 ครั้ง
กรมการกงสุลกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางในพื้นที่จังหวัดแพร่ (04/05/2018)
อ่าน 7727 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ เตือนงดจับปลาในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ (03/05/2018)
อ่าน 204 ครั้ง
จังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐให้บริการประชาชนอำเภอสูงเม่น (03/05/2018)
อ่าน 121 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>