เข้าสู่ระบบ
intranet
E-Mail กรมประชาสัมพันธ์
คลังภาพและเสียง
ราชการโปร่งใส
ขอเชิญร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ
อุตุนิยมวิทยา
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ผู้ใดพบเห็นการแอบอ้างและเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองจากผู้ประกอบการที่กระทำความผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว โปรดแจ้ง 077-600606 (12/07/2556) / รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย/ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ทุกคน / ในหลวง..พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม / ช่วยกันรักษาสมดุลธรรมชาติ เพื่ออนาคตของลูกหลาน / ทุกชีวิตจะปลอดภัย หากช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ (12/07/2556) / คนไทยควรใช้สติมากกว่าอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา / ยาเสพติดคือ ผีร้ายทำลายชาติ / หากทุกคนอยู่อย่างพอเพียงตามคำสอนพ่อ ชีวิตจะเป็นสุข / สามัคคีกัน เพื่อในหลวงของเรา / ปลูกต้นไม้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (12/07/2556) / ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้องยืนหยัดคู่ชาติ / ยาเสพติดป้องกันได้ด้วยสายใยความอบอุ่นในครอบครัว / ตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท ประเทศชาติเป็นสุข /ร่วมใจสามัคคี เพื่อในหลวงของเรา / ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ (12/07/2556) / กรมป่าไม้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี สอบถามเพิ่มเติมที่ 025614292-3 ต่อ 5546 (09/07/2556) / 
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำเป็นหาดเทิดพระเกียรติหรืออุทยานราชภักดิ์หาดสุรินทร์ (3 พ.ค. 2559)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (3 พ.ค. 2559)
เปิดสนามมวยรีพับลิค-ยิมฯ เขาทรายที่ภูเก็ตประเดิมศึก"ยอดมวยซ้ายทะลวงไส้”15 พ.ค.นี้ (3 พ.ค. 2559)
สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของรัฐบาล (3 พ.ค. 2559)
จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่1 ในการคัดเลือก อพม.ดีเด่น ประจำปี 2559 (2 พ.ค. 2559)
ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาและผู้ที่มีจิตอาสาดีเด่น (2 พ.ค. 2559)
ภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนสู่เมือง Smart City (2 พ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลวิชิตจัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว (2 พ.ค. 2559)
นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 20 ศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต (29 เม.ย. 2559)
ก่อสร้างเสร็จแล้ว , 6 พ.ค.นี้ จังหวัดภูเก็ตเตรียมทำพิธีเปิดวงเวียนนริศร เพื่อแก้ปัญหาจราจร ลดการตาย การเกิดอุบัติเหตุจากการฝ่าไฟแดง (29 เม.ย. 2559)
จังหวัดภูเก็ตประเมินผลการจัดงานเทศกาลโคมไฟซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ (29 เม.ย. 2559)
กกต. ภูเก็ต จัดรับลงทะเลียนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นอกเขตจังหวัด 1 พ.ค. – 7 ก.ค. 59 (29 เม.ย. 2559)
กลุ่มมวลชนให้กำลังใจผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คสช.ในการจัดระเบียบชายหาด (28 เม.ย. 2559)
จังหวัดภูเก็ต ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2559 (28 เม.ย. 2559)
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้ายาเสพติด "โคคาอีน" หนัก 1,800 กรัม มูลค่า 5.4 ล้านบาท จากดูไบ (28 เม.ย. 2559)
จังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคเอกชนจัด แข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ ลากูน่าภูเก็ต เสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด (28 เม.ย. 2559)
สคบ.ลงพื้นที่ภูเก็ตให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 3 (27 เม.ย. 2559)
พมจ.ภูเก็ตส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว จัดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2559 (27 เม.ย. 2559)
พลังงานจังหวัดภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด (27 เม.ย. 2559)
จังหวัดภูเก็ตฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 52 (27 เม.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ถัดไป>>
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำนักงาน กพ.
ขสมก.
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สายด่วน 1111
ป.ป.ช.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
กยศ.
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน