ข่าวรอบเมืองปราจีนบุรี
สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีแห่งใหม่

วันที่ 21 ก.พ. 2556 )

 
            วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสูด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีแห่งใหม่ เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมสามารถรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการและบุคคลากรของสำนักงาน
           นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด กล่าวว่า ในช่วง ๕ – ๖ ปีที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสูงสุดได้ปรับเปลี่ยนองค์กรค่อนข้างมาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้เราเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทั้งยังมีกฎหมายกำหนดอำนาจและหน้าที่พนักงานอัยการเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานที่ทวีขึ้นในทางกายภาพได้ปรับปรุงสถานที่ของสำนักงานอัยการทั้งในส่วนกลางๆและตามภูมิภาคต่างๆ โดยทยอยจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่เพื่อรับรองภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ และพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากร
          นางสุวรรณา เรวัฒนานนท์ อัยการจังหวัดปราจีนบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักอัยการจังหวัดปราจีนบุรีได้รับงบประมาณให้จัดสร้างที่ทำการอยู่ใกล้เคียงกันภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีบนที่ราชพัสดุเลขที่ ๗๙๘ (บางส่วน) เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่อาคารหลังใหม่ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
         สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีหลังใหม่นี้ แบ่งเป็นสัดส่วน โดยชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งสำนักงานอำนวยการ ชั้นบนมีห้องอัยการจังหวัด ห้องปฏิบัติงานของพนักงานอัยการและบุคลากร ตลอดจนห้องประชุมอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 822 คน จำนวนคนโหวต 0 คน