1     2     3     4  
    1     2  
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 468 คน
Total 28,683 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
)
จำนวนคนอ่าน 1003 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ท.เมืองจันท์แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2558 (27/01/2558)
ของขวัญปีใหม่มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย (27/01/2558)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (16/01/2558)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (16/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้นขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง (15/05/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ (15/05/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑ สาย ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการ (15/05/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑ สาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/05/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/03/2558)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (27/01/2558)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/01/2558)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.จันทบุรี (27/01/2558)
สำนักงาน ปปส.ภาค 2 จัดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันออก (27/01/2558)
พิธีเปิดการอบรมโครงการเข้าค่ายลืมความหลังตั้งต้นใหม่ (22/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ร่วมกับ จ.ปราจีนบุรีปล่อยขบวนรถน้ำพร้อมกำลังพลช่วยเหลือภัยแล้ง " ตามจัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง " (06/02/2558)
ครม.เตรียมพิจารณางบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร และพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว (27/01/2558)
อาหารปลอดภัยเมืองเชียงรายมีสุขสู่AEC ศูนย์กลางแหล่งอาหารในประชาคมอาเซียน (27/01/2558)
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ทต.กรอกสมบูรณ์ จ.ปราจีนบุรี (22/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
การสร้างความสมานฉันท์
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา (27/01/2558)
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27/01/2558)
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 12 คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (27/01/2558)
ดนตรีในสวน "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับประชาชน" ครั้งที่ 6 (22/12/2557)
อ่านทั้งหมด