1     2  
)
จำนวนคนอ่าน 182 คน จำนวนคนโหวต 0 คนNumber of Today 3 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 407 คน
Total 9,723 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกบรรจุใหม่ พ.ศ.2559 (21/10/2559)
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุน พ.ศ.2559 (21/10/2559)
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์ส่งเงินส่วนเพิ่ม พ.ศ.2559 (21/10/2559)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายชุดแต่งกายไว้ทุกข์ในราคาสูงเกินสมควร และให้ปิดป้ายประกาศแสดงราคาจำหน่าย (20/10/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) จำนวน 1 คัน (17/10/2559)
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีความประสงค์ปรับปรุงบ้านพักครู เพื่อดำเนินงานตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดยวิธีสอบราคาจ้าง (17/10/2559)
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการวิชาชีพระยะสั้น โดยวิธีสอบราคาจ้าง (17/10/2559)
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงหลอดประหยัดพลังงาน (17/10/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (10/06/2559)
อบจ.ปราจีนบุรีรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง61อัตรา (24/05/2559)
สนง.ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (27/04/2559)
สนง.ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีรับสมัครลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (27/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 18 เมษายน 2559 (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
8 เม.ย.59 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (18/04/2559)
วันที่ 3 เมษายน 2559 (ช่วงบ่าย) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น (18/04/2559)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด