1     2  
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9
Number of Today 35 คน
Number of Yesterday 23 คน
Number of Lastmonth 111 คน
Total 31,198 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
)
จำนวนคนอ่าน 705 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (19/06/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน แจ้งย้ายสถานที่ทำการและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานใหม่ (19/06/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์การรับสมัครคู่รักร่วมกิจกรรม (19/06/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับโอนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (19/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะขนาดเล็กแบบพลาสติกชนิดมีฝาปิดขาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔๘๐ มม (19/06/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ Outbord ขนาด ๔๐ แรงม้า และอุปกรณ์ จำนวน ๒ ลำ (19/06/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโพรง (19/06/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล (19/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี (19/06/2558)
ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี (19/06/2558)
ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (19/06/2558)
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.จันทบุรี (27/01/2558)
สำนักงาน ปปส.ภาค 2 จัดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันออก (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
ทีมงาน GIZ จากประเทศเยอรมนี รายงานความคืบหน้าผลการศึกษาและวิจัย การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยอุทกภัยที่อำเภอทุ่งสง (19/06/2558)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง (19/06/2558)
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย (19/06/2558)
ปภ.หนองคาย แนะนำประชาชนเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดวาตภัย (19/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
เวทีปฏิรูปประเทศไทย คนคลองหอยโข่งต้องการปฏิรูปผู้นำท้องที่ และลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (19/06/2558)
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา (27/01/2558)
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27/01/2558)
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 12 คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด