1     2     3     4  
    1     2  
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9
Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 15 คน
Number of Lastmonth 422 คน
Total 26,419 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
)
จำนวนคนอ่าน 582 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (16/01/2558)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (16/01/2558)
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (16/01/2558)
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (16/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านปราสาท (16/01/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๕ สายบ้านหัวหนองแสงมาบ้านไผ่ ตำบลหนองแสง (16/01/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (16/01/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอกพร้อมฝาปิดแบบเกลียว จำนวน ๔๑๐ ใบ (16/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลปฏิบัติ(ด้านภาษาอังกฤษ)ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ)และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (22/12/2557)
ประกาศ ข่าวสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๙๓ ทุน (15/12/2557)
ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา (15/12/2557)
ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี (15/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
พิธีเปิดการอบรมโครงการเข้าค่ายลืมความหลังตั้งต้นใหม่ (22/12/2557)
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนปี 57 (22/12/2557)
จังหวัดปราจีนบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเทิดพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน (25/11/2557)
กระทรวงมหาดไทย ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหายาเสพติด ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ (17/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ทต.กรอกสมบูรณ์ จ.ปราจีนบุรี (22/12/2557)
ครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เรียนรู้ภัยพิบัติ ที่ศูนย์ฯ (22/12/2557)
พยากรณ์อากาศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (17/11/2557)
อุตุฯเผยไทยตอนบนเย็นลง2-4องศาใต้ฝนเพิ่ม-กทม.มีเมฆ (17/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
การสร้างความสมานฉันท์
ดนตรีในสวน "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับประชาชน" ครั้งที่ 6 (22/12/2557)
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มอบเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่เกษตรผู้มีรายได้น้อย (25/11/2557)
ปราจีนบุรีเปิดงานสัมมนาคืนความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยสวัสดิการชุมชน (25/11/2557)
ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กรมประชาสัมพันธ์ (17/11/2557)
อ่านทั้งหมด