ข่าวรอบเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีจัดงานมหกรรมโอทอป (OTOP) และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2556

วันที่ 28 ก.พ. 2556 )

 
                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริเวณ หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโอทอป และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2556 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์โอทอป สู่ตลาดภายในจังหวัด รวมทั้งนอกจังหวัด ตลอดจนให้ประชาชนมีโอกาสในการซื้อสินค้าราคาประหยัด และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
                 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการผลิตสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรื่องมาตรฐานสินค้า และการบริหารผลิตภัณฑ์ ให้เกิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยเน้นเครือข่ายทางการตลาด ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนต่อไป
                 ทางด้าน นายโกมล มั่นคง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กว่า 118 ร้าน สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด กว่า 60 ร้าน และการแสดงอีกมากมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่าง 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556 รวม 5 วัน
จำนวนคนอ่าน 478 คน จำนวนคนโหวต 0 คน