1     2     3     4  
    1     2  
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 31 คน
Number of Lastmonth 594 คน
Total 28,186 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
)
จำนวนคนอ่าน 691 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ท.เมืองจันท์แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2558 (27/01/2558)
ของขวัญปีใหม่มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย (27/01/2558)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (16/01/2558)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (16/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลวังดาล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด ๒๐ ลบ (24/03/2558)
ประกาศองค์การส่วนตำบลดงพระรามสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (24/03/2558)
ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล (24/03/2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๐ บ้านโสกโคกอุดม (24/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/03/2558)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (27/01/2558)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/01/2558)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.จันทบุรี (27/01/2558)
สำนักงาน ปปส.ภาค 2 จัดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันออก (27/01/2558)
พิธีเปิดการอบรมโครงการเข้าค่ายลืมความหลังตั้งต้นใหม่ (22/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ร่วมกับ จ.ปราจีนบุรีปล่อยขบวนรถน้ำพร้อมกำลังพลช่วยเหลือภัยแล้ง " ตามจัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง " (06/02/2558)
ครม.เตรียมพิจารณางบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร และพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว (27/01/2558)
อาหารปลอดภัยเมืองเชียงรายมีสุขสู่AEC ศูนย์กลางแหล่งอาหารในประชาคมอาเซียน (27/01/2558)
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ทต.กรอกสมบูรณ์ จ.ปราจีนบุรี (22/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
การสร้างความสมานฉันท์
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา (27/01/2558)
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27/01/2558)
ละครวิทยุ ค่านิยมไทย 12 ประการ ตอนที่ 12 คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (27/01/2558)
ดนตรีในสวน "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้กับประชาชน" ครั้งที่ 6 (22/12/2557)
อ่านทั้งหมด