ข่าวรอบเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลูกปาล์มเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

วันที่ 21 ม.ค. 2556 )

      วันนี้ (21 มกราคม 2556) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ทดสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน อีกทั้งยังมีการแปลงสภาพเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ และเพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับการนำไปเป็นพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล
      บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2548 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายต้นกล้าปาล์มนำมันให้แก่เกษตรกร โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และน้ำเข้าจากบริษัท ASD ประเทศคอสตาริก้า ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดและคุณภาพสูงรายหนึ่งของโลก สำหรับต้นกล้าของบริษัทฯ นั้นได้ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการคอยบริการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตั้งแต่การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ การวางผังปลูก การปลูก การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย จนถึงการตัดผลผลิต ต่อมาในปี 2555 บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ได้เริ่มการก่อตั้ง "ศูนย์วิจัยและพัฒนา การปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเกษตรบริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ยั่งยืน” ณ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และยังได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวนปาล์มสาธิต ทดลองปลูกน้ำมันมากเกือบ 20 สายพันธุ์ บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ บรรยากาศภายในงาน มีการจัดนิทรรศการจากบริษัทต่างๆ การสัมมนาทางวิชาการ การสาธิตการเพาะปลูกต้นปาล์ม โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างคับคั่ง
จำนวนคนอ่าน 546 คน จำนวนคนโหวต 0 คน