1     2     3  
รอบเมืองปราจีนฯ
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/09/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้าง มีรายละเอียดดังนี้ (03/12/2556)
  สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับสมัครกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี มีรายละเอียดดังนี้ (26/11/2556)
  เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีกำหนดหลักเกณฑ์การพบญาติใกล้ชิด มีรายละเอียดดังนี้ (26/11/2556)
  ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน มีรายละเอียดดังนี้ (26/11/2556)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก มีรายละเอียดดังนี้ (26/11/2556)
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตายกเลิกประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจร มีรายละเอียดดังนี้ (26/11/2556)
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ (26/11/2556)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ประกาศขายอาคารเรียน มีรายละเอียดดังนี้ (26/11/2556)
อ่านทั้งหมด     
    1     2     3  
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 32 คน
Number of Lastmonth 42 คน
Total 24,470 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
)
จำนวนคนอ่าน 554 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
  จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย กีฬานันทนาการ พัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง และการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน (30/08/2556)
  จังหวัดปราจีนบุรีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (30/08/2556)
  รายงานพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี “จังหวัดปราจีนบุรี บ้านหนองขนาก ชุมชนปลอดยาเสพติด ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน” (13/08/2556)
  รายงานพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี “ภูมิคุ้มกันพิษภัยยาเสพติดภายใน รั้วโรงเรียนชิตใจชื่น” (13/08/2556)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
  จังหวัดปราจีนบุรี เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุกทกภัย ตำบลแก่งดินสอ และพื้นที่ใกล้เคียง (21/09/2556)
  ศูนย์ ปภ.เขต 3 สนับสนุนเรือ ช่วยประชาชนที่ประสบภัยจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (21/09/2556)
  จังหวัดปราจีนบุรี ระดมทุกภาคส่วนเร่งแก้ไข ให้ความช่วยเหลือ เหตุอุทกภัย จากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ (20/09/2556)
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยถึงระดับน้ำท่าประจำวันที่ 20 กันยายน 2556 (20/09/2556)
อ่านทั้งหมด     
การสร้างความสมานฉันท์
  จังหวัดปราจีนบุรี จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย) บรรยากาศคึกคัก (13/07/2556)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ สิบโทสันติ ตะเภาพงค์ (26/06/2556)
  โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข (27/03/2556)
  จังหวัดปราจีนบุรี ส่งตัวแทนร่วม กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “สานสายใยไทย เพื่อใต้สันติสุข” (27/03/2556)
อ่านทั้งหมด