1     2   ข่าวภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 13 คน
Number of Lastmonth 220 คน
Total 17,148 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศแจ้งเติือนให้ผู้จำหน่ายผลไม้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าปลีกสินค้า (20/04/2561)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปราจีนบุรี เปิดรับการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนและการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นlineในหัวข้อ " การต่อต้านค้ามนุษย์ " (19/04/2561)
ประกาศสำนักงานป.ป.ช.มีวัตถุประสงค์จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (17/04/2561)
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561 (10/04/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศสำนักบริหารอนุรักษ์ที่๑(ปราจีนบุรี)มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพักคนงาน4ครอบครัวและบ้านพักข้าราชการ ระดับ1-2(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (20/04/2561)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อมด้วยเทคโนโลยีประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (20/04/2561)
ประกาศอำเภอประจันตคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน-หนองอีจู้ หมู่ที่4ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี (20/04/2561)
ประกาศกรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา (20/04/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ (20/04/2561)
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุุคคลเพื่อจ้าวเหมาบริการปฏิบัติงาน (18/04/2561)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (27/03/2561)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ (27/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ (16/01/2560)
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การสรุปผลการรับฟังความคิเเห็นของประชาชนในการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี (16/03/2561)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การพีัฒนาบุคลากรภาครีัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ(เพิ่มเติม) (25/12/2560)
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
8 เม.ย.59 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด