1     2   ข่าวภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 163 คน
Total 19,870 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (06/03/2562)
มหาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรในงาน " มหิดล - วันแม่ " (06/03/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ดำเนินธุรกิจตลาดนนัดดอกไม้งานซ้อมรับปริญญา (27/02/2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.จะดำเนินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (30/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (18/03/2562)
ประกาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน (ครั้งที่ 3) (18/03/2562)
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขาเมืองปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกลาง (06/03/2562)
ประกาศสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและรูปแบบราบการหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/03/2562)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (20/02/2562)
ประกาศกรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (18/02/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผลการเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (15/01/2562)
ประกาศกรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต (08/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ (16/01/2560)
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลืาอนแผนพัฒนาจังหวัด (15/05/2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การสรุปผลการรับฟังความคิเเห็นของประชาชนในการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี (16/03/2561)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การพีัฒนาบุคลากรภาครีัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ(เพิ่มเติม) (25/12/2560)
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด