1     2   ข่าวภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 10 คน
Number of Lastmonth 198 คน
Total 18,425 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครนายก แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) (19/09/2561)
ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดปราจีนบุรี (19/09/2561)
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีจัดกืจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาร ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (05/09/2561)
ประะกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สาธารณรัฐประชาชนลาว จังหวัดปราจีนบุรี (24/08/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)
ประกาศอำเภอเมืองปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกสว่างแก้วนิมิตร หมู่ที่ 10 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (11/09/2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลม่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (11/09/2561)
ประกาศกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.(หนองแวง) จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (04/09/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (19/09/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (13/09/2561)
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11/09/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2561)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ (16/01/2560)
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลืาอนแผนพัฒนาจังหวัด (15/05/2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การสรุปผลการรับฟังความคิเเห็นของประชาชนในการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี (16/03/2561)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การพีัฒนาบุคลากรภาครีัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ(เพิ่มเติม) (25/12/2560)
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด