1     2   ข่าวภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 132 คน
Total 19,364 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค ประกาศแจ้งเตือนการควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2561 (12/12/2561)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนหญิงอายยุระหว่าง 18-25 ปี ส้งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น (07/12/2561)
ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เปิดหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ (30/11/2561)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลื่อนการรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตตเลือกตั้งา (21/11/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรีโดยที่ว่าการอำเภอประจันตคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ สระน้ำพระฤาษี หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/01/2562)
ประกาศกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ ปจ.1(เขาอีโต้)และบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (08/01/2562)
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 2 หลัง (08/01/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 ประเภท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา (03/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผลการเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (15/01/2562)
ประกาศกรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต (08/01/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสืทธืเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (08/01/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (25/12/2561)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ (16/01/2560)
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลืาอนแผนพัฒนาจังหวัด (15/05/2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การสรุปผลการรับฟังความคิเเห็นของประชาชนในการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี (16/03/2561)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การพีัฒนาบุคลากรภาครีัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ(เพิ่มเติม) (25/12/2560)
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด