1     2   ข่าวภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์Number of Today 7 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 135 คน
Total 18,875 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลยเทคนิคปราจีนบุรีมีความประสงค์รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเพิ่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 (13/11/2561)
ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (30/10/2561)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี เชิญชมพระพิคเณศเมืองศรีมโหสถ ศิลปะทวารวดี ต้นพุทธศตวรรษที่ 12 (18/10/2561)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (17/10/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี)มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างกรงเลี้ยงลิง จำนวน 5 กรง ณ ศู่นย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (07/11/2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำเสียทิศตะวันตก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (06/11/2561)
ประกาศอำเภอปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดารา ตันเสถียร ม.5 ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (02/11/2561)
ประกาศอำเภอเมืองปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังจากฝายน้ำล้น ม.7-9 ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (02/11/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี (13/11/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(คนพิการ)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (06/11/2561)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ขับรถโมบาย) (30/10/2561)
ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลิอกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี ประจำปี 2562 (30/10/2561)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ (16/01/2560)
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลืาอนแผนพัฒนาจังหวัด (15/05/2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การสรุปผลการรับฟังความคิเเห็นของประชาชนในการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี (16/03/2561)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การพีัฒนาบุคลากรภาครีัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ(เพิ่มเติม) (25/12/2560)
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด