1     2   ข่าวภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 17 คน
Number of Lastmonth 432 คน
Total 15,233 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี2560 (19/10/2560)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) (16/10/2560)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการจำหน่ายสินค้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ (09/10/2560)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 ประกาศให้ทราบว่าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่2 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ (05/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (20/10/2560)
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี-ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี (10/10/2560)
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี-ที่ทำการไปรษณีย์องค์รักษ์ (06/10/2560)
ประกาศศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (03/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของศูนย์วืิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี (12/10/2560)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (09/10/2560)
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน(รายเดือน) (09/10/2560)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจัีนบุรี ตำแหน่ง นิติกร (06/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ (16/01/2560)
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
8 เม.ย.59 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (18/04/2559)
วันที่ 3 เมษายน 2559 (ช่วงบ่าย) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น (18/04/2559)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด