1     2   ข่าวภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 184 คน
Total 16,278 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๑ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย (08/01/2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปราจีนบุรี เขต 1เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (05/01/2561)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก กองทุนออมแห่งชาติ (28/11/2560)
สำนัักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี2561 (23/11/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (17/01/2561)
ประกาศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดและเสื่อมสภาพ (17/01/2561)
ประกาศสำนักบริหารอนุรักษ์ที่๑(ปราจีนบุรี)มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภาคกลาง) อุทยานแห่งชาติปางสีดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15/01/2561)
ประกาศสำนักบริหารอนุรักษ์ที่๑(ปราจีนบุรี)มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างปลูกป่าทั่วไป จำนวน 1,050ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกบุุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง (15/01/2561)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (15/01/2561)
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน(รายเดือน) (07/12/2560)
ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิติ (07/12/2560)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ (16/01/2560)
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การพีัฒนาบุคลากรภาครีัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ(เพิ่มเติม) (25/12/2560)
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
8 เม.ย.59 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (18/04/2559)
วันที่ 3 เมษายน 2559 (ช่วงบ่าย) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด