วันนี้...ที่สามอ่าว
ผลการประกวดภาพถ่ายสุดยอดประจวบคีรีขันธ์2556 ประเภทสมัครเล่น

วันที่ 15 ก.พ. 2556 )

ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการแล้ว สำหรับการประกวดภาพถ่าย "ภาพสุดยอดแห่งประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ 3
 
ประเภทสมัครเล่น
รางวัลภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ นายดำรงศักดิ์ อุบลน้อย ชื่อภาพ "ขึ้นเขาห่มพระ”
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบุญรอด เมืองศรี ชื่อภาพ "แสงแรกบ่อทองหลาง”
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฉัตราภรณ์ วงษ์มะหิงค์ ชื่อภาพ "ชมบึงบัว”
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ชื่อภาพ "ประจวบฯยามเย็น”
รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่
นายคมกฤช เมืองจันทร์ ชื่อภาพ "การแข่งขันเรือใบรีกัตตา หัวหิน 2012”
นายศีลวัตร เข็มประดับ ชื่อภาพ "ประมงบ้านบางปู”
นางสาวสุธาทิพย์ สุขศรีนาค ชื่อภาพ " Sunrise in summer”
นางสุนทรี บำเพ็ญผล ชื่อภาพ "สวดมนต์ไหว้พระวันมาฆบูชา”
นางสาวสุทิศา แจ่มจำรัส ชื่อภาพ "อรุณสวัสดิ์...อ่าวประจวบ”
นายชนินทร์ คำภูเมือง ชื่อภาพ "อ้อมอกแม่”
พ.อ.อ.อนุรักษ์ สิงห์โตอ่อน ชื่อภาพ "ชีวิตต้องเดินต่อไป”
นายวรพจน์ ใจกล้า ชื่อภาพ "ชาวเรือ”
นายสิทธินันท์ แสงสง่า ชื่อภาพ "ทรงพระเมตตา”
นายปรีชา เจริญยศ ชื่อภาพ "สุดยอดเมืองประจวบ”
"สุดยอดแห่งประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ 3
ประเภทสมัครเล่น

รางวัลภาพยอดเยี่ยม
นายดำรงศักดิ์ อุบลน้อย จาก ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาพ "ขึ้นเขาห่มพระ"
สถานที่ถ่ายภาพ เขาช่องกระจก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นายบุญรอด เมืองศรี จาก กรุงเทพมหานคร
ชื่อภาพ "แสงแรกบ่อทองหลาง”
สถานที่ถ่ายภาพ อ่าวบ่อทองหลาง อ.บางสะพาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวฉัตราภรณ์ วงษ์มะหิงค์ จาก ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาพ "ชมบึงบัว”
สถานที่ บึงบัวสามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ จาก ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาพ "ประจวบฯยามเย็น”
สถานที่ถ่ายภาพ เขาช่องกระจก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
นายคมกฤช เมืองจันทร์ จาก ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาพ "การแข่งขันเรือใบรีกัตตา หัวหิน 2012”
สถานที่ถ่ายภาพ อ.หัวหิน
นายศีลวัตร เข็มประดับ จาก ราชบุรี
ชื่อภาพ "ประมงบ้านบางปู”
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านบางปู อ.สามร้อยยอด
นางสาวสุธาทิพย์ สุขศรีนาค จาก ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาพ " Sunrise in summer”
 สถานที่ถ่ายภาพ อ่าวประจวบ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
นางสุนทรี บำเพ็ญผล จาก ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาพ "สวดมนต์ไหว้พระวันมาฆบูชา”
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านกรูด อ.บางสะพาน
นางสาวสุทิศา แจ่มจำรัส จาก ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาพ "อรุณสวัสดิ์...อ่าวประจวบ”
สถานที่ถ่ายภาพ อ่าวประจวบฯ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
นายชนินทร์ คำภูเมือง จาก กรุงเทพมหานคร
ชื่อภาพ "อ้อมอกแม่”
สถานที่ถ่ายภาพ น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน
พ.อ.อ.อนุรักษ์ สิงห์โตอ่อน จาก ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาพ "ชีวิตต้องเดินต่อไป”
 สถานที่ถ่ายภาพ เขาช่องกระจก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
นายวรพจน์ ใจกล้า จาก กรุงเทพมหานคร
ชื่อภาพ "ชาวเรือ”
สถานที่ถ่ายภาพ อ่าวน้อย อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
นายสิทธินันท์ แสงสง่า จาก ชลบุรี
ชื่อภาพ "ทรงพระเมตตา”
สถานที่ถ่ายภาพ เขาช่องกระจก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
นายปรีชา เจริญยศ จาก กรุงเทพมหานคร
ชื่อภาพ "สุดยอดเมืองประจวบ”
สถานที่ถ่ายภาพ เขาช่องกระจก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
จำนวนคนอ่าน 418 คน จำนวนคนโหวต 0 คน