รับสมัครงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาของโครงการ

วันที่ 15 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 2396 คน)
 

             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาของโครงการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี มีรายละเอียดดังนี้

            อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,150 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  และอายุไม่เกิน 35 ปี

            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถนนราษฎรยินดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-321856

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.  ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี หรือทาง http://ratchaburi.cad.go.th

 

จำนวนคนอ่าน 2397 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี