รับสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

วันที่ 22 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 269 คน)
 

             สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังนี้

            1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) รายเดือน  จำนวน  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท   ระยะเวลาจ้างตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อายุ 18 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 50/1 หมู่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์หมายเลข 0-3221-1922  โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และจะทำการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 50/1 หมู่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์หมายเลข 0-3221-1922 

 

 

จำนวนคนอ่าน 270 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี