รับสมัครงาน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 387 คน)
 

             สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว   จำนวน  1 อัตรา ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

            ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี (สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี) ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-2028 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

             

จำนวนคนอ่าน 388 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี