รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 6006 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   จำนวน  2  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ที่ ก.พ.รับรองแล้วทุกสาขา

            ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เลขที่ 2/13     ชั้น 1 ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337619

จำนวนคนอ่าน 6007 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี