รับสมัครงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานบริการวิชาการ

วันที่ 20 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 424 คน)
 

             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานบริการวิชาการ ด้วยเงินงบประมาณ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ดังนี้

            1.ตำแหน่ง ปฏิบัติงานบริการวิชาการ  จำนวน  1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300  บาท

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. (ไม่เสียค่าสมัคร)

             

จำนวนคนอ่าน 425 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี