ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจำหน่ายอาคาร / สิ่งปลูกสร้างชำรุด

วันที่ 3 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 175 คน)
 

             กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างชำรุด จำนวน 6 หลัง  ดังนี้

            1.หลังลำดับที่ 3 ลักษณะบ้าน 2 ชั้น                                  1 หลัง

            2.หลังลำดับที่ 7 ลักษณะบ้าน 2 ชั้น                                  1 หลัง

            3.หลังลำดับที่ 11 ลักษณะบ้าน 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้            1 หลัง

            4.หลังลำดับที่ 20 ลักษณะบ้านครึ่งไม้ ครึ่งตึก 2 ชั้น            1 หลัง

            5.หลังลำดับที่ 19 ลักษณะโรงเก็บของ (โรงเก็บรถ)              1 หลัง

            6.หลังลำดับที่ 14 ลักษณะโรงเก็บของ                               1 หลัง

            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทร. 0-3231-5715 และดูอาคาร/ สิ่งปลูกสร้างได้ที่บริเวณที่จะทำการขายทอดตลาด โดยกำหนดวันจำหน่าย ในวันที่ 5 มกราคม 2561 เริ่มเวลา

15.00 น. บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี

           

จำนวนคนอ่าน 176 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี