รับสมัครงาน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 10 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 372 คน)
 
            สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร (ปฏิบัติหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,840 บาท หรือ 11,500 บาท /เดือน วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างวิทยุ ,ช่างโทรคมนาคม, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม ,เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ,เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
            รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ถนนกาญจนบุรี – อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 และจะทำการคัดเลือกในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3460-0156, 0-3460-0159 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 373 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี