ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
 

            นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดการอบรมโครงการเยาวชนวัยในร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเยวชนในเรื่องโรคเอดส์ และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยกำหนดเปิดการอบรมในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแคทรายวิทยา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง สถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน/ระบาดวิทยา ,อนามัยการเจริญพันธุ์ ,การแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ,การปฏิบัติตนไม่ให้ติดเชื้อเอดส์

จำนวนคนอ่าน 158 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี