ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)
 

           นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดการอบรมโครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ตลอดจนสร้างเสริมเยาวชนที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม ศีลธรรม เพื่อพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่นและเกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ภายในงานมีกิจกรรม บรรยาย เรื่อง ครอบครัว คือ หัวใจ ,โยงใย ให้พลัง ,เหลียวหลัง แลหน้า ,เยียวยาภาษากาย ,เปิดใจ ให้โอกาส

จำนวนคนอ่าน 174 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี