ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) และมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยให้เป็นวันรัฐพิธี ถวายพานพุ่มราชสักการะและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และจัดพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ทหาร ตำรวจ กระบี่ ถุงมือ/ชุดปฏิบัติราชการแขนยาว ประชาชน แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ นักเรียน นักศึกษาสมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน เครื่องแบบตามสังกัด ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

จำนวนคนอ่าน 126 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี