ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญเข้าร่วมโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 239 คน)
 

          นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุกแห่งตามยุทธศาสตร์การให้บริการเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน  โดยกำหนดออกให้บริการ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561  ณ วัดมณีลอย หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษากองทุนเด็กพัฒนาชนบทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนละ 1,200 บาท จำนวน 6 ทุน มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 30 ทุน มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและครอบครัวยากจน จำนวน 200 ชุด จิตอาสาร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบ ๆ วัดมณีลอย

จำนวนคนอ่าน 240 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี