รับสมัครงาน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ

วันที่ 23 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 312 คน)
 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังนี้

1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

2.พนักงานสถานที่  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,100 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมสำเนา จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ทั้ง 2 ประเภท (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 

           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต 2 เลขที่ 5/1 หมู่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

จำนวนคนอ่าน 313 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี