รับสมัครงาน
โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 310 คน)
 

โรงพยาบาลบางแพมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางแพ จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศหญิง อายุ 20 – 50 ปี มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

ผู้สนใจสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-381148-9

               

จำนวนคนอ่าน 311 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี