รับสมัครงาน
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 5 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 298 คน)
 

            โรงพยาบาลบางแพมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางแพ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เพศพญิง อายุ 20-50 ปี มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

            ผู้สนใจสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม -16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-381148-9

จำนวนคนอ่าน 299 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี