ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด

วันที่ 5 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 

            สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดจำนวน 53,157 แผ่น ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาติดต่อขอดูแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดได้ที่ ฝ่ายตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. โดยต้องหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา มาแสดงต่อหน้าหน้าที่ขายทอดตลาด และเริ่มทำการประมูลราคา เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ชั้น 3

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737177 ต่อ11

จำนวนคนอ่าน 102 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี