ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมรับเสด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม

วันที่ 7 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 319 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ(ธ)และอดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม ซึ่งได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี(ธรรมยุต) วัดอมรินทรารามและคณะศิษยานุศิษย์ ได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดอมรินทราราม ตำบล     โคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ  ปริณายกและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์2561 เวลา 14.45 น. ณ วัดอมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จำนวนคนอ่าน 320 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี