ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารปฏิบัติการช่างยนต์ คศล. ชั้นเดียวและอาคารโรงอาหาร

วันที่ 8 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

             วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารปฏิบัติการช่างยนต์ คศล. ชั้นเดียว และอาคารโรงอาหาร จำนวน ๕๑ รายการ

            ผู้สนใจสามารถขอดูวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนขายทอดตลาด ได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ หากผู้ประมูลไม่ไปดูวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนดังกล่าว ทางราชการจะถือว่าได้ไปดูวัสดุนั้นแล้ว

            กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี หรือสอบถามทาง

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ ๓๒๑๙๐๓ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี