FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนน้ำเสียที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 229 คน)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนน้ำเสียที่จังหวัดราชบุรี
 
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะ ประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี นำโดยนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้แทนส่วนราชการ พร้อมกับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาจากตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากการปล่อยน้ำเน่าเสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสุกร ทำให้คุณภาพของน้ำเสื่อมโทรม สกปรก มีกลิ่นเน่าเหม็นและแมลงวันรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน กลุ่มอาชีพผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน และผู้ใช้น้ำ ของทั้ง 3 จังหวัด
 
 
สำหรับการชี้แจงในที่ประชุมจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แนวทางคือ สถานประกอบการ โรงงาน ต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มสุกรในจังหวัดราชบุรีถึงจะบำบัดน้ำเสียแล้วแต่ยังไม่ให้ปล่อยออกแหล่งน้ำสาธารณะได้ ซึ่งจากากรประชุมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่าให้ใช้วิธีขนถ่ายไปยังเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำต่อไป
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
 
 
จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี