FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ประจำปี 2561

วันที่ 10 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 245 คน)
 

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ประจำปี 2561
 
วันนี้(10 ก.พ.61) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสา ผู้เสียสละ โดยมีสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี (สมาชิก อส.) จำนวน 3 กองร้อย ส่วนราชการร่วมในพิธี ซึ่งประกอบด้วยการจัดพิธีสงฆ์ การสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน และอ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา ที่กำลังศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี รวม 87 ทุน
 
สำหรับกองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสำคัญในการจัดตั้งคือ เพื่อมีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของข้าศึก ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม ป้องกันการจารกรรม และรายงานข่าว ช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ต้องการ เป็นกำลังสำรองสนับสนุนกำลังทหารเมื่อจำเป็น
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
 

จำนวนคนอ่าน 246 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี