FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กาชาดจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,500 ผืน

วันที่ 12 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 317 คน)
 
กาชาดจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,500 ผืน
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ ผู้ประสบความเดือดร้อนที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งการประกาศภัยหนาวจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน อย่างไรก็ดีเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งให้ส่วนราชการสำรวจ โดยมีทั้งหมด 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปากท่อ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง และอำเภอบ้านคา รวมการมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,510 ผืน
 
 
จำนวนคนอ่าน 318 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี