FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
มหาดไทยเตรียมนำทีมตำบลลงพื้นที่ตามนโยบาย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 21 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 13 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 318 คน)
 

มหาดไทยเตรียมนำทีมตำบลลงพื้นที่ตามนโยบาย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 21 กุมภาพันธ์นี้
 
วันนี้ 13 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน” ผ่านการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย
 
โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่ทั้งการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการสร้างความร่วมมือกับกลไกของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
 
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย กำหนดลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ในโครงการสัญญาประชาคม และ เรื่องเศรษฐกิจ
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 319 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี