FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเตรียมผลักดันสร้าง ‘คอนเทนเนอร์ยาด' รับรถไฟรางคู่

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 368 คน)
 
จังหวัดราชบุรีเตรียมผลักดันสร้าง ‘คอนเทนเนอร์ยาด' รับรถไฟรางคู่
 
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย 61 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายอำเภอบ้านโป่ง เจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมประชุมหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการสร้างสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้า หรือ ‘คอนเทนเนอร์ยาด' ที่สถานีแห่งนี้ เพราะตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายนครปฐม-หัวหิน หากมีสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าเกิดขึ้น จะทำให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์
 
 
โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าการสร้าง‘คอนเทนเนอร์ยาด' เป็นข้อเสนอจากภาคเอกชนในพื้นที่และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต้องการให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้า เพราะมีศักยภาพ เช่นมีนิคมอุตสาหกรรม ที่สำคัญจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอนาคตจะมีท่าเรือของเอกชนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ฉะนั้นจังหวัดราชบุรีน่าจะมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะมีปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งเพื่อการส่งออกไปยังท่าเรือหรือสถานีขนถ่ายสินค้าอื่นๆ อย่างไรก็ดีจะมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และกลุ่มจังหวัดฯ แล้วประสานความร่วมมือกับ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างต่อไป
 
 
สำหรับสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกในปัจจุบัน เป็นสถานีที่เป็นทางแยกของรถไฟสองสาย คือ สายไปกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ กับสายใต้ และเนื่องจากหนองปลาดุกไม่ใช่สถานีใหญ่ ขบวนรถไฟที่จอดรับส่งผู้โดยสารสถานีนี้ จึงจอดด้วยเวลาที่ไม่นาน
 
 
จำนวนคนอ่าน 369 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี