รับสมัครงาน
โรงพยาบาลปากท่อรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
 

              โรงพยาบาลปากท่อ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปากท่อ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปากท่อ ในตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            1.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คนสวน)   จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300 บาท  เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

            2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร   จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

            3.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด)  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300 บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

            4.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300 บาท เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

            รับสมัครระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากท่อ

          ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลปากท่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปากท่อ โทร. 032- 281585 , 032- 282530-1 ต่อ 203

จำนวนคนอ่าน 219 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี