รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางเขาบิน

วันที่ 3 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 484 คน)
 

              เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1.ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา (ชาย) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน  1  อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เรือนจำกลางเขาบิน เลขที่ 229 หมู่ 6 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 3273 5471-3 ต่อ 108, 109

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรฯ และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561  ณ เรือนจำกลางเขาบิน หรือทางเว็บไซต์ http://www.correct.go.th

จำนวนคนอ่าน 485 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี