ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 50 รายการ

วันที่ 4 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 

              สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 50 รายการผู้สนใจขอดูสภาพพัสดุชำรุดดังกล่าว ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ตามเวลาราชการ การสู้ราคา คณะกรรมการจะทำการประกวดราคาต่ำสุดที่จะขายต่อหน้าผู้เข้าสู้ราคาและจะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้สู้ราคาครั้งหนึ่ง 3 หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นจะต้องขานครั้งที่สองอีก 3 หน เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่านั้น และได้ราคาพอสมควรก็จะลงคำสามพร้อมกับเคาะ แต่ถ้าก่อนเคาะไม้มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไปอีกก็จะร้องขานราคานั้นตั้งต้นใหม่ตามลำดับดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ร่วมประมูลจะต้องมาลงทะเบียนในการประมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประมูล ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 13.00 น. ที่ผ่ายอำนวยการ ก่อนการประมูล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย และหากมีตัวแทนมอบมีหนังสือมอบอำนาจ กำหนดวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เริ่มสู้ราคาเวลา 13.10 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3233 - 7009

จำนวนคนอ่าน 133 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี