รับสมัครงาน
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

วันที่ 5 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 280 คน)
 

           กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่ 20-28 ปี เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น(ม.3) ขึ้นไป บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือปีที่ 5 บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด

โดยประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน-25 กันยายน 2561  สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา  ถนน บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม -25 กันยายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น) รายงานตัวดำเนินกรรมวิธีคัดเลือกในวันที่  26-30 กันยายน 2561 เปิดหลักสูตรการฝึกในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จบการฝึกในวันที่ 14 เมษายน 2562 (หลักสูตรการฝึกระยะเวลา 26 สัปดาห์) การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับราชการทหารและเรียกร้องรับเงินให้แจ้งกับโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร. 02-456 9452 , 02-356 0893

 

จำนวนคนอ่าน 281 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี