รับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีประจำเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 376 คน)
 

            สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท ต่อเดือน ระเวลาจ้าง 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

            ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี(นับถึงวันสมัคร) และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. ปวส. บัญชีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

            ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 1085 และทำการสอบในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

            ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

 

จำนวนคนอ่าน 377 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี