FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
พญาเสือ" ตรวจยึดพื้นที่"บุกรุกป่าที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)
 

พญาเสือ" ตรวจยึดพื้นที่"บุกรุกป่าที่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า(พญาเสือ) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง) รบ.4 (บ่อหวี) และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นปพ.ที่ 15 เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบประจำพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ยึดถือครอบครองที่ทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าบริเวณป่าพุคา บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกสับปะรดจำนวน 2 แปลง พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่วมกันบันทึกตรวจยึด รายละเอียดดังนี้
แปลงที่ 1 พิกัดที่ 47P 565411 1462292 (WGS 84) บริเวณป่าพุคา บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 6 – 1 - 98 ไร่
แปลงที่ 2 พิกัดที่ 47P 565578 1462579 (WGS 84) บริเวณป่าพุคาบ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 12 – 1 - 37 ไร่
การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าทั้ง 2 รายดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้จัดทำบันทึกการตรวจยึดพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากท่อ เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 

จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี