FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ม.ล.ปนัดดาให้คติเด็กสถานพินิจราชบุรี"ความดีเริ่มต้นที่ใจเรา"

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

ม.ล.ปนัดดาให้คติเด็กสถานพินิจราชบุรี"ความดีเริ่มต้นที่ใจเรา"
 
เมื่อบ่ายวันนี้ (9 ก.ค. 61) เวลา 14.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา 'สังคมศึกษา : การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท' แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
โดยความตอนหนึ่งของการสอนพิเศษแก่ลูกหลานเยาวชนของ ม.ล.ปนัดดา ว่า "ก่อนจะเดินข้ามเส้นชีวิต ในห้วงเวลาหนึ่งๆ บุพการี ครูอาจารย์ สั่งสอนอบรมเรามาแต่เด็กว่า ต้องไม่ทำอะไรผลีผลาม หากแต่ต้องมีความยับยั้งชั่งใจ หาใช่ทำอะไรตามอำเภอใจ เพราะสังคมและบ้านเมืองมีขื่อมีแป ประเทศชาติเป็นของเราทุกคน การดำรงชีวิตของผู้คนพลเมืองจึงต้องมีความเกรงอกเกรงใจซึ่งกัน เคารพกฎระเบียบ มีกฎมีเกณฑ์ ในขณะเดียวกัน คนไทยแต่ไหนแต่ไรมาต่างมีไมตรีดีต่อกัน ความอิจฉาริษยา การข่มเหงรังแก การให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น การทุจริตคดโกง ถือเป็นเรื่องของคนไม่ดีกระทำ ไม่ใช่คนไทยกระทำ ลูกๆ หลานๆ ไม่ใช่คนประเภทนั้น ในทางกลับกัน ลูกหลานทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาประเทศชาติ มีความภูมิใจในชาติ"
 
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี