FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ทหารชี้แจงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบ้านดอยดินจังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 

ทหารชี้แจงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบ้านดอยดินจังหวัดราชบุรี
 
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61 พันเอกมาโนชญ์ รัตนเลขา รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่บ่อน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี เพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีส่วนราชการ และชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย
โดยพันเอกมาโนชญ์ กล่าวว่าจังหวัดราชบุรีร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 ได้ร่วมบูรณาการดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ซึ่งจะทำทีละขั้นตอนคือในฟาร์มสุกร และบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ได้เริ่มทำบ่อน้ำสาธารณะแห่งนี้ก่อนเนื่องจากถูกน้ำจากบ่อฟาร์มสุกรข้างเคียงไหลเข้ามาจึงเกิดปัญหาน้ำเสีย
 
สำหรับแนวทางการแก้ไขนั้นได้มีการทดลองเติมอากาศและนำอีเอ็มบอลบำบัดร่วม ทำให้น้ำที่มีสีและความเข้มข้นของสารอินทรีย์ภายในน้ำเกิดการสลายและมีค่าของน้ำที่ดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ โดยขั้นตอนนั้นจะสูบน้ำออกจากบ่อให้หมดแล้วตักโคลนออก จากนั้นจะสูบน้ำกลับแล้วทำการบำบัดน้ำตามที่ได้ทดลองไว้ หากได้ผลดีจะนำวิธีการนี้ไปเป็นแนวทางแก้ไขแหล่งน้ำโดยรอบฟาร์มต่อไป อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสถานประกอบการฟาร์มสุกรจะรับผิดชอบทั้งหมด
 
วรปรัชญ์/ข่าว/ภาพ
จำนวนคนอ่าน 80 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี