ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ โดยมิได้โอนทะเบียน

วันที่ 12 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 

             สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด รถยนต์ราชการจำนวน 1 คัน โดยมิได้โอนทะเบียน ผู้ใดสนใจขอให้ติดต่อขอดูรายละเอียดและดูรถยนต์ขายทอดตลาดได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 8 ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.zone10.oae.go.thหรือโทร.032-337951

            กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 8 ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เวลาตั้งแต่ 10.15 น. เป็นต้นไป และกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่ 09.30 น. ถึง 10.00 น. ในวันเดียวกัน

            การจำหน่ายรถยนต์ราชการโดยวิธีขายทอดตลาด ดำเนินการประมูลด้วยวาจาและเริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำตามกำหนดของคณะกรรมการ การกำหนดราคาจะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

            ในวันประมูล ผู้เข้าสู้ราคาต้องลงชื่อเข้าประมูลตามเอกสารที่ทางราชการกำหนดพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ต่อคณะกรรมการขายพัสดุชำรุดฯ ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น.

จำนวนคนอ่าน 122 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี