ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
งานวันนัดพบแรงงานที่ราชบุรีคึกคัก มีตำแหน่งงานว่างกว่า 9,000 อัตรา

วันที่ 25 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 386 คน)
 
            
      วันนี้(25 ม.ค.55) ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงาน หรือลูกจ้าง ได้พบและสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครงานโดยตรง นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ ก็มีโอกาสได้พบกับนายจ้าง สถานประกอบการหลายๆแห่งในคราวเดียวกันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างเข้าร่วมงานทั้งในจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียงได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และกาญจนบุรี จำนวน 66 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 9,688 อัตรา มีทั้งประเภทกิจการ สื่อสารและโทรคมนาคม แปรรูปเนื้อไก่ส่งออก โลจิสติกส์ สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้   
      สำหรับการจัดงานวันนัดพบแรงงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีในครั้งนี้ มีผู้สนใจมาสอบถามข้อมูลและเขียนใบสมัครกันอย่างคึกคัก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้หางานทำได้รับการบรรจุเข้าทำงานประมาณ 25% นอกจากการรับสมัครงานแล้วยังมีกิจกรรม การลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดราชบุรี ปี 2555
องค์ภาฯทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรม Understanding The Bangkok Rules ที่เรือนจำกลางราชบุรี
ราชบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผลสลากกาชาด งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2556
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
จังหวัดราชบุรีเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
จังหวัดราชบุรีใช้กีฬาโบว์ลิ่งดึงความสนใจเด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
หลายภาคส่วนใน อ.บ้านโป่งร่วมกันจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
การเยี่ยมบ้านและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
จำนวนคนอ่าน 387 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ