รับสมัครงาน
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555

วันที่ 12 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 451 คน)
 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 8,340 บาท 2 วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 9,140 บาท กลุ่มวิชาเอกที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน มีดังนี้ 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 5 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 6 กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครให้ถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วน ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-232969 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http//:www.rb2.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว
จำนวนคนอ่าน 452 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี