ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมประกวด “พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงานเราทำได้”

วันที่ 21 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 
           นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมการประกวด "พี่น้อง ร้องเต้นบทอาขยานประหยัดพลังงานเราทำได้” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
           กติกาการประกวด ทีมเข้าร่วมประกวดจะต้องมีนักเรียนระดับประถมต้น(1-3) และระดับประถมปลาย (4-6) และแต่ละทีมจะต้องมีผู้แสดงไม่เกิน 15 คน โรงเรียนต้นสังกัดเป็นผู้ส่งทีมเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม และสมาชิกทุกคนในทีมจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ ในรอบคัดเลือกคลิปแต่ละทีมต้องร้องตามเพลงตามดนตรีต้นฉบับ (ความยาวรวมตลอดการแสดงไม่เกิน 2 นาที) บันทึกภาพเป็นคลิปวีดีโอบรรจุลงซีดี หรือดีวีดี พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครอย่างครบถ้วนและชัดเจน
           โดยทีมที่ชนะจะได้เข้าร่วมแข่งขันระดับแชมป์ชิงแชมป์ที่กรุงเทพมหานคร พร้อมโล่ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ดังนี้ -รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค 40,000 บาท ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2  20,000 บาท
            ทีมที่ชนะเลิศระดับระดับภูมิทั้ง 4 ภาค (12 ทีม) จะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร โดยทีมที่ชนะจะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ดังนี้ -รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 50,000 บาท ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 40,000 บาท ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2  30,000 บาท และรางวัลชมเชย 20,000 บาท
             ส่งผลงานได้ที่ กิจกรรม "พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้” ตู้ ปณ. 55 งามวงศ์วาน 11001 เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555 สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ทาง www.eppo.go.th,www.peenongrongten.comหรือwww.facebook.com/peenongrongten สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนุจรีย์ เณรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทรศัพท์ 02-9671555 โทรสาร 02-9671474/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว
จำนวนคนอ่าน 90 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี