ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 15 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 156 คน)
 
           นายยรรยง เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เปิดเผยว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดทำโครงการร่วมกับหอการค้าอินเดีย-ไทย ดำเนินการจัดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ตรวจยึดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 49-3-59 ไร่ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำลาย กลับคืนฟื้นเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป โดยมีท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว
จำนวนคนอ่าน 157 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี