รับสมัครงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 29 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 
           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ดังนี้
          1.พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาโท) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,700 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 900 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาล คะแนน GPA ไม่น้อยกว่า 2.75 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล จากสภาการพยาบาล ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี หากสำเร็จการศึกษา ป.โท ทางการพยาบาล ไม่จำกัดประสบการณ์
         2.นักวิจัย (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,750 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 790 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การวิจัยและประเมินผล เศรษฐศาสตร์ สถิติสังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
         3.นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,032 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 968 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
         ผู้สนใจสมัครได้ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-314603,315266 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว
จำนวนคนอ่าน 86 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี